هرچه که در خصوص آینه های اتومبیل باید بدانید

هرچه که در خصوص آینه های اتومبیل باید بدانید

متاسفانه خیلی از راننده ها با آینه اتومبیل رابطه خوبی ندارند و هراز گاهی در هنگام رانندگی به آن نگاه می اندازند. مهم ترین دلیل این مساله، عدم آموزش صحیح است و برای همین در چند سال گذشته، افسران در امتحان آزمون عملی، به استفاده از آینه توسط متقضیان دقت می کنند و بیشتر مردودی…