یازده روش منحصر به فرد آرام کردن کودکان در اتومبیل

یازده روش منحصر به فرد آرام کردن کودکان در اتومبیل

رانندگی کردن در هنگامی که کودکی در اتومبیل است، نه تنها سخت است بلکه بعضی مواقع حتی باید بیخیال رفتن ادامه مسیر شد؛ مخصوصا زمانی که قصد سفر با اتومبیل به یک نقطه دور را داشته باشید. کم بودن حوصله، بازی کردن، دستشویی، غر زدن و گریه کردن در طول مسیر و غیره از مواردی…