به خاطر این پنج دلیل، بستن کمربند ایمنی را جدی بگیرید

به خاطر این پنج دلیل، بستن کمربند ایمنی را جدی بگیرید

هرسال که می گذرد، بر تعداد خودروهای کشور افزوده می شود. حدود دو دو سال پیش بود که آخوندی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که تعداد خودروها تا ۲۰ سال آینده به ۵۰ میلیون خواهد رسید!!! از طرفی هر چه بر تعداد این خودروها افزوده شود، شاهد ترافیک بیشتر شهری و جاده ای و…