مهمترین نکات امنیتی رانندگی در تعطیلات

مهمترین نکات ایمنی رانندگی در تعطیلات

فصل تعطیلات که می شود، همه باروبند خود را می بندد و به نقطه از کشور برای رفع خستگی یک سال کاری خود مسافرت می کنند. از آنجا که بلیط قطار و هواپیما در تعطیلات گران تر از حد معمول می شود و از طرفی هم خیلی ها علاقه دارند که نقاط بیشتری را در…