شرایط و مدارک مورد نیاز شرکت برای اتباع ایرانی :

 

۱- کارت شناسایی معتبر و گواهینامه رانندگی

 

۲- یک فقره چک ضمانت به قیمت خودرو

 

و یکی از موارد ذیل به انتخاب شما :

 

۱- سند ملکی به نام شخص متقاضی

 

۲- ۱۰ درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه نقدی

 

۳- توقف خودروی شخصی متقاضی در پارکینگ عمومی و تحویل سند آن به شرکت

شرایط و مدارک مورد نیاز شرکت برای اتباع غیر ایرانی :

 

۱- کارت شناسایی معتبر و گواهینامه رانندگی

 

۲- ویزا و پاسپورت شخص متقاضی

 

۳- ۱۰ درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه نقدی